Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Utdanning

Utdanning

Nordiske studenter i Europa offer for fysiske landegrenser
En hel generasjon nordiske studenter har vokst opp med et grenseløst Europa. Tusenvis studerer i andre europeiske land enn sitt eget. I mars dro de fleste hjem da gamle grensemurer begynte å bli gjenreist på grunn av koronaviruset.
Svenska undersköterskor vill höja status genom legitimation
Ett av de allra vanligaste yrkena i Sverige är undersköterskans. Av de totalt 200 000 arbetar 90 procent inom äldreomsorgen. Men till skillnad från deras nordiska kolleger är inte yrket reglerat. Det har länge varit ett fackligt krav. Just nu arbetas det fram ett lagförslag som kan komma att ge dem en skyddad yrkestitel.
Förnyat avtal om utbildning på Nordkalotten
Sverige, Finland och Norge har gett Stiftelsen Utbildning Nordkalotten finansiering för ytterligare fyra års yrkesutbildning av ungdomar. Sammanlagt kommer 285 ungdomar utbildas varje år.
Nordiskt projekt: varför blir så få flickor ingenjörer?
Många av framtidens jobb kommer att handla om digitalisering, att utveckla artificiell intelligens och robotar, samt bioteknik. Men allt för få flickor väljer att studera de ämnen som är viktigast på dessa områden. De nordiska arbetsministrarna vill veta varför.
Dags för ny PIAAC-undersökning - för att mäta vad vuxna förmår
Kunskapsgapet mellan hög- och lågutbildade ökar under ett arbetsliv. Ett sätt att komma till rätta med det växande gapet är mer kunskap om var styrkor och svagheter finns i det livslånga lärandet. Därför sjösätts nu den andra omgången av OECD:s PIAAC som undersöker läs-, räkne- och problemlösningsförmågor hos vuxna.
Kompetanse og rettferdig fordeling en forutsetning for digitalisering
Norden er førende, og folk er positive til å ta i bruk ny teknologi i arbeidslivet. Utfordringen er å sikre arbeidstakernes mulighet til å få sin kompetanse tilpasset det nye arbeidslivet, hvordan det skal organiseres og hvem som skal betale. Vi trenger bedre systemer for å håndtere utfordringene, var budskapet fra Ylva Johansson under konferansen om Fremtidens arbeidsliv i Stockholm nylig.
Google vill in på den nordiska arbetsmarknaden
De optimistiska tongångarna övertrumfade de negativa med klar marginal på den nordiska konferensen om framtidens arbetsliv i Stockholm i mitten av maj. Företag, politiker och fack kom mest med lovord om artificiell intelligens och den digitala framtiden.
Ska ständigt lärande individer rädda den finländska kompetensen?
I Finland söker man nu efter lösningar bland annat inom utbildningspolitiken för att möta utmaningarna i framtidens arbetsliv. En statlig expertgrupp har kommit med sitt första utlåtande "Ett ständigt lärande Finland" - ett dokument som från fackligt håll möter på kritik för sin brist på konkreti.
Norsk rekruttering til tekniske studier modell for nordiske universitet
En vesentlig andel jenter mangler kunnskap om realfag og tekniske studier. NTNU i Trondheim har derfor flere samlinger for å rekruttere jenter. Resten av Norden kommer etter, heter det fra "jente-agentene."
Elever på danske erhvervsskoler behøver større udsyn
19-årige Marcus Brask Nielsen har været fire uger i praktik i London under sin erhvervsuddannelse, og det gav selvtillid og mod på at arbejde i udlandet. Mange andre elever på erhvervsskolerne bliver hjemme, og det bekymrer skoler og arbejdsmarkedets parter.
Trepartsaftale i Danmark afsætter milliarder til efteruddannelse
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt at bruge næsten 2,5 milliarder kroner på at få efteruddannet flere lønmodtagere. Der er bred politisk opbakning til aftalen, men en arbejdsmarkedsekspert tvivler på, om den er vidtgående nok.
Rett kompetanse til rett tid
Å finne en god match er ikke alltid like lett, særlig når det handler om arbeidslivet. Ledige jobber og ledige mennesker må passes bedre sammen. Når endringene i arbeidslivet skjer lynraskt øker behovet for rett kompetanse, og muligheten til etter- og videreutdanning blir hyperaktuelt. Men hvordan skal det organiseres og hvem skal betale? Arbeidsliv i Norden undersøker muligheter og praksis i Norden.
Restauranger bryter gammal språknorm - engelskan på väg in
I Finland beklagar sig restaurangerna över en brist på finskspråkiga servitörer. Därför flaggar nu allt fler restauranger för engelskspråkiga servitörer. Från fackligt håll påminner man om att många unga lämnar branschen på grund av låga löner och avsaknaden av möjligheter att vidareutbilda sig på arbetstid.
- Bara arbetslivet självt kan avgöra vilka kompetenser som behövs
I Sverige ropar arbetsgivarna allt högre efter arbetskraft inom en rad yrken. Samtidigt är mer än 340 000 tusen inskrivna hos arbetsförmedlingen. Problemet är att kunskapen hos de arbetssökande många gånger inte matchar arbetsgivarnas behov.
Träningsbranschen efterfrågar tusenårig kompetens - och hur man blir bootylicious
Mer än fyra miljoner nordbor är medlemmar av träningscenter som Sats Elixia. Efterfrågan på kompetenta grupptränare är därför stor. Vi följde en teologistudent, en räkenskapsmedarbetare och en marknadsförare när de höll sina kurser i spinning, yoga och shape.
Så arbetar Sats Elixia för att få tag på den rätta kompetensen
Kompetens är ett rörligt mål, eftersom den kunskap som behövs för att klara av ett jobb hela tiden ändras. Inom friskvårds- och träningsbranschen, är det dessutom en dubbel sanning. Inte bara avlöser den ena trenden den andra. Kompetensen handlar dessutom ofta om just rörelser och hur man får folk att röra sig.
När 80-talisterna ska ta över Vikingfärjorna behövs de äldres erfarenhet
Viking Line står inför en omfattande förändring. Den största åldersgruppen ombord på passagerarfartygen över Östersjön är 50-59 år. När de går ut i pension försvinner en rejäl dos med kompetens. Företaget väljer att se det som en utmaning och inte ett problem.
Hvordan motivere voksne danskere til opkvalificering?
Det danske voksen- og efteruddannelsessystemet skal laves helt om for at få flere danskerne til at efteruddanne sig. Hver tredje er ikke interesseret.
Isländsk vidareutbildning: "Anställda blev mer intresserade av jobbet"
En av tre vuxna islänningar hade enbart grundskoleexamen vid årsskiftet 2000 och saknade därmed vidareutbildning inom sitt arbete. Arbetsmarknadens parter har sedan dess utvecklat ett lärocenter för vidareutbildning av de lågutbildade. Det har gjort att andelen lågutbildade islänningar har sjunkit till en fjärdedel.
Norden tar løft for å heve kompetansen
Et arbeidsliv i forandring etterspør stadig ny kompetanse. Både ansatte og arbeidsgivere må å holde seg oppdatert. Det gjelder på treningssenteret som i fiskeindustrien, at man må skaffe den kunnskapen som utviklingen krever, enten det handler om digitalisering eller yoga. Alle landene i Norden prøver å finne ut hvordan etter- og videreutdanning skal ordnes. I god tradisjon deltar både arbeidsgivere, arbeidstakere og staten i prosessen for å finne frem til de gode løsningene. Vi har gått runden i Norden for å ta pulsen på utviklingen i landene.

Side-alternativer

This is themeComment