Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyhetsbrev i Tema: Inkluderingens många ansikten

Tema: Inkluderingens många ansikten

Nyhetsbrev fra Arbeidsliv i Norden 4/2019
Tema: Inkluderingens många ansikten

Foto: Srendi

En mer precis syn på inkluderingen

Det är svårt att generalisera om inkludering på arbetsmarknaden. De som inte kommer in på den, eller som faller ur, har alla sina egna historier. Men det som börjar komma är allt mer detaljerade jämförelser mellan olika nordiska länder.

pic

Paula Lehtomäki vill ha en ny nordisk passunion och ett tydligare Nordiskt ministerråd

Invånarna i Norden måste enkelt kunna identifiera sig och använda digitala tjänster i ett grannland, säger den nya generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet. Det gäller att fortsätta leverera på de områden som verklingen berör invånarna.

pic

Hård ton mellan domstolarna i Luxemburg och de nationella rättsinstanserna

Just nu pågår ett aktivt arbete i de nordiska arbetsmarknadsdepartementen kring två av EU:s direktiv. Utstationeringsdirektivet ska utvidgas och direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor ska implementeras.

pic

Torstein Lerhol leder 700 ansatte - nå satser han på å bli ordfører

Torstein Lerhol kan bare bevege et finger, men følte alltid at han kunne delta i samfunnet på lik linje med andre takket være støtten han fikk fra hjemkommunen Vang, i Oppland i Norge. Han har lyst å gi noe tilbake. Derfor satser han på å bli ordfører i høstens kommunevalg.

Danskere skal arbejde længere - som nordmænd og svenskere

Nordmænd og svenskere arbejder længere end danskere, blandt andet fordi deres pension bliver større for hvert ekstra år på arbejdsmarkedet. Det er én af i alt 11 gode erfaringer med at fastholde seniorer i arbejde, som bliver fremhævet i en ny analyse.

pic

– Omgivelsene gjør oss handicapet

Kristine Ronæss Årdal har cerebral parese og noen omgivelser gjør integrering vanskelig. Gode holdninger og fysisk tilrettelegging er ofte enklere enn mange forstår, erfarer hun.

Inkludering på en arbetsmarknad med allt högre krav

Inkludering är något som alla de nordiska länderna sätter högt. Men även om det är enighet om målet är de åtgärder som sätts in och tankarna bakom hur arbetsmarknaden fungerar ofta olika.

Ny finsk policy för arbetsmiljön

Den psykosociala belastningen i arbetet kommer att öka när arbetslivet ändras i allt snabbare takt. Därför måste riskbedömningen göras på ett mer heltäckande sätt. Det är huvudbudskapet i den nya policy för arbetsmiljön fram till 2030, som det finska Social- och hälsovårdsministeriet utarbetat.

pic

Unik studie jämför hur Danmark, Norge och Sverige integrerar sina flyktingar

Vilket av de tre länderna Danmark, Norge och Sverige integrerar sina flyktingar bäst på arbetsmarknaden? Svaret varierar beroende hur många år efter att flyktingarna kom som man mäter. I Danmark kommer flyktingarna snabbast ut i jobb, men på längre sikt får fler jobb i Sverige än i Danmark. Norge är klart bäst på att integrera kvinnliga flyktingar.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment