Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2024 i Karen Ellemann: Hele Norden i Nato «positivt på alle måter»
Karen Ellemann: Hele Norden i Nato «positivt på alle måter»
Nyhet

Karen Ellemann: Hele Norden i Nato «positivt på alle måter»

| Tekst: Lars Bevanger, Foto: David Jensen/Arctic Frontiers

Nordisk ministerråds generalsekretær mener det nordiske samarbeidet vil stå enda sterkere når alle de nordiske landene er medlemmer i Nato. Men under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø gjentok Karen Ellemann at det foreløpig ikke er aktuelt med et ministerråd for forsvarsministre.

– Det er ingen tvil om at det å ha alle landene som medlemmer i Nato er en god utvikling i en tid der den geopolitiske situasjonen krever et sterkere forsvar. Et sterkere Norden som står klart til å forsvare seg selv og hverandre er positivt på alle måter, sa generalsekretæren i Nordisk Ministerråd Karen Ellemann til Arbeidsliv i Norden da vi møtte henne under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø siste uken i januar.

Arctic Frontiers, Tromsø, januar 2024, Foto: David Jensen

Under konferansen Arctic Frontiers møtes ledere, forskere, urbefolkningsrepresentanter og lokalpolitikere.

Samler nesten hele Arktis

Hun hadde omsider kommet frem etter ekstremværet «Ingunn» hadde stoppet hennes og mange andre deltakeres fly, og gjort store skader i de nordlige delene av Norge. En påminnelse om at været i denne delen av verden ikke tar hensyn til noen.

Den årlige Arctic Frontiers-konferansen samler ledere, forskere, urbefolkningsrepresentanter og lokalpolitikere fra nesten hele Arktis for å debattere utfordringer rundt geopolitikk, klima, ressursutvinning og det grønne skiftet. Russland har ikke deltatt offisielt siden invasjonen av Ukraina i 2022.

Må spenne bardunene

– Alle utfordringene som vi står overfor nå gjør det tydeligere hvor viktig det er at vi står sammen og leverer på alle initiativene som skal sikre at vi lykkes med det grønne skiftet og blir enda mer integrerte, sier Karen Ellemann.

– Det er klart at med en så tydelig visjon for hele Norden, så er det bruk for at vi spenner bardunene og er bevisste på hvilke initiativer det er bruk for. Dette skjer i Nordisk ministerråd, men det faktum at Norden nå også er sterkt i Nato er jo også veldig viktig og en positiv utvikling.

Ikke lenger ulik sikkerhetspolitikk

Under åpningen av Arctic Frontiers, indikerte Norges utenriksminister Espen Barth Eide at forsvars- og sikkerhetssamarbeid nå kan bli aktuelt også for Nordisk Ministerråd.

Arctic Frontiers, Tromsø, januar 2024, Foto: David Jensen

Norges utenriksministeren Espen Barth Eide under debatten på konferansen.

– Nordisk ministerråd er en flott og viktig institusjon som lenge var forhindret i å ta tak i disse temaene. I Norden har vi stått svært tett sammen i sosiale, økonomiske og politiske spørsmål, men har vært veldig ulike når det gjelder sikkerhetspolitikk.

– Det er borte nå. Så det finnes en ny mulighet for de nordiske medlemmene av det arktiske samfunnet for å samarbeide om disse svært viktige sikkerhetsspørsmålene, sa Espen Barth Eide.

Mandat til å levere på alt annet enn forvar

Arbeidsliv i Norden spurte Karen Ellemann om dette betyr at et nordisk ministerråd for forsvarsministre nå kan bli aktuelt. Men selv om hun er enig i at situasjonen nå blir en helt annen når alle de nordiske landene blir Natomedlemmer, er det ikke ennå tid for et slikt ministerråd.

– Man diskuterer jo hvordan man skal sikre denne typen forsvarssamarbeid. Men akkurat nå så er vårt mandat etablert med Helsingforsavtalen. Og det er tross alt viktig å huske på at det nordiske ministerrådets mandat kan levere på alt det som ligger omkring forsvars- og sikkerhetspolitikk, og alt dette er jo er mer aktuelt enn noensinne, sier Ellemann.

I tillegg til Nato, deltar de nordiske landene i forsvarssamarbeid gjennom The Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Forsvarsalliansen søker “å styrke deltakernes nasjonale forsvarsevne, utforske felles synergier og tilrettelegge for effektive, felles løsninger”.

Syv av åtte arktiske land i Nato

Når Sverige som siste Nordiske land høyst sannsynlig trer inn i Nato om ikke lenge, vil også alle landene i Arktis være medlemmer i samme forsvarsorganisasjon – unntatt Russland.

Stort sett alt av offisielt politisk samarbeid mellom Russland og resten av de arktiske nasjonene opphørte etter invasjonen av Ukraina i februar 2022.

Arktisk Råd, det øverste organet for dette samarbeidet, fortsetter uten medvirkning fra Russland – det største av de åtte arktiske landene. Norge har formannskapet i Arktisk Råd frem til 2025.

Arctic Frontiers, Tromsø, januar 2024, foto: David Jensen

Jonas Gahr Støre, Norges statsminister, deltok under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

– Arktis er svært viktig ikke bare for oss som bor her, men for hele verden. Vi fortsetter Arktisk Råds arbeid fordi det ikke ville være i noens interesse å legge ned rådet, sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre til Arbeidsliv i Norden.

Arktiske utfordringer en gylden mulighet for Norden

Selv om Arktisk Råd står sentralt i det arktiske samarbeidet, mener Karen Ellemann at utfordringene i Arktis representerer en gylden mulighet også for det nordiske samarbeidet. Det er nå vi kan vise hva som virkelig er mulig, spesielt i forhold til klimaendringer, mener hun.

Den globale oppvarmingen er nesten fire ganger så stor i Arktis som den globale gjennomsnittet

– Det er her i Arktis vi virkelig ser hvor ille klimakrisen er. Dette er noe som gjør oss enda mer fokuserte, fordi dette er et område hvor vi gjennom nordisk samarbeid virkelig kan gjøre en forskjell. Dette arbeidet supplementerer det som Arktisk Råd gjør, sier Karen Ellemann.

 

 

Et sterkere Norden i Nato

- Et sterkere Norden som står klart til å forsvare seg selv og hverandre er positivt på alle måter, sa generalsekretæren i Nordisk Ministerråd Karen Ellemann, på Arctic Frontiers.

Arctic Frontiers

Årlig konferanse i Tromsø, Norge, som samler internasjonale ledere, lokale politikere, forskere og urbefolkningsrepresentanter fra alle de åtte arktiske landene for å debattere utfordringer og muligheter i Arktis. Russland har ikke vært invitert siden invasjonen av Ukraina i februar 2022.

Logo Arctic Frontiers

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment