Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2023 i Bussföretag vill att EU skärper reglerna mot dumpning
Nyhet

Bussföretag vill att EU skärper reglerna mot dumpning

| Text: Kerstin Ahlberg, EU & Arbetsrätt

- Lägg ned målet mot Danmark och se i stället till att EU får klara regler som hindrar bussföretag från låglöneländer att ägna sig åt social dumpning i Norden.

 Det är budskapet i ett brev till Europeiska kommissionen från bussföretagens branschorganisationer i Danmark, Island, Norge och Sverige. Brevet är det senaste draget i en kamp om möjligheten att köra så kallat cabotage som splittrat EU:s medlemsländer i åratal.

Transportföretag av olika slag kör ofta gods eller personer mellan EU:s medlemsländer. Inrikestrafik får de dock som utgångspunkt enbart bedriva i det land där de är etablerade. I undantagsfall kan de få köra inrikestrafik i ett annat land, så kallat cabotage, på villkor att det är ”tillfälligt”. En lastbil kan exempelvis få köra några enstaka inrikestransporter på väg hem efter en internationell godstransport. Liknande regler gäller för persontransporter med buss, typiskt sett turistbussar, inte stadsbussar.

Vid sådana här tillfälliga inrikestransporter ska förarna enligt EU:s utstationeringsdirektiv ha den lön och andra grundläggande arbetsvillkor som gäller i värdstaten.

Erfarenheterna i de nordiska länderna har emellertid visat att möjligheten att köra cabotage missbrukas av åkerier från låglöneländer som systematiskt kör inrikestrafik i Norden – till de löner som gäller i etableringslandet. Särskilt Danmark har försökt motverka missbruket genom att anta tydliga regler om vad som räknas ”tillfällig” inrikestrafik, och har gång på gång råkat i luven på Europeiska kommissionen om detta. Nu senast har kommissionen väckt talan om fördragsbrott med anledning av begränsningarna för utländska bussföretag som vill köra persontransporter i Danmark.

Detta har nu fått branschorganisationerna Dansk Person Transport, Samtök ferðaþjónustunnar (Icelandic Travel Industry Association), NHO Transport och Sveriges Bussföretag att gemensamt rikta sig till EU:s transportkommissionär Adina Valean.

Den EU-förordning som rör busstrafiken innehåller ingen definition vad som är ”tillfälligt”. Att då dra ett medlemsland inför EU-domstolen för att det försöker förtydliga vad som gäller är helt missriktat, menar organisationerna.

I sitt brev framhåller de att Island nyligen har antagit regler som på samma sätt som de danska slår fast vad som ska räknas som tillfälligt cabotage och att Norge är på väg att göra det. I stället för att driva rättsprocessen mot Danmark vidare borde kommissionen arbeta för att åstadkomma en klar och begränsande definition i EU-förordningen och i olika vägledningar om hur den ska tolkas. Och helst bör de vara i linje med de regler som de nordiska länderna har, skriver branschorganisationerna.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment