Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2023 i Sverige vill fira den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 2024
Sverige vill fira den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 2024
Nyhet

Sverige vill fira den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 2024

| Text och foto: Björn Lindahl

När Sverige nästa år tar över som ordförandeland i det Nordiska ministerrådet kommer det bland annat att markeras att den fria nordiska arbetsmarknaden varat i 70 år. Inom arbetslivsområdet kommer ett nordiskt-baltiskt möte organiseras om åtgärder för att bekämpa arbetslivskriminalitet.

När arbetsmarknadsminister Johan Pehrson informerade sina kollegor under det nordiska ministermötet i Reykjavik den 30 november gladde han sig emellertid mest till att bjuda in arbetsministrarna från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena till Skellefteå i november 2024.

Foto: Line Scheistrøen

De som deltog i det nordiska arbetsmarknadsministermötet i Reykavik den 30 november: Kontorchef for internationale spørsmål, Carsten Sander, Danmark; Statssekretær Ellen Bakken, Sosial og arbeidsdepartementet, Norge; Sosial-, arbeids- og nordisk samarbeidsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, Sverige; Generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet, Karen Ellemann och arbetsmarknadsminister Arto Satonen, Finland.

- Det sker en enorm utveckling i Skellefteå och ni ska få se Northvolts enorma anläggning för att tillverka batterier, som redan år i gång. Vi ska hålla mötet i Sara kulturhus, som är en av världens högsta träbyggnader och som är inrett med det absolut bästa av nordisk design och med solceller som minimerar byggnadens klimatavtryck, sa han.

Det beräknas att 14 000 nya arbetstillfällen kommer att skapas i regionen fram till 2030, varav 4 000 på Northvolt, som blir Europas största producent av litiumjonbatterier för bilar och lagring när alla produktionsenheter blir byggda.

Bland de nordiska satsningarna inom arbetslivsområdet under året lyfte Johan Pehrson också fram:

  • Ett firande av världsarbetsmiljödagen den 26 april. (Dagen är egentligen den 28 april , men det är en söndag). I samarbete med svenska ILO-kommittén kommer dagen markeras med att resultaten från ett nordiskt projekt med fokus på arbetsrelaterad dödlighet presenteras. Studien har gjorts i anslutning till ILO:s Global Coalition for Safety and Health at Work.
  • Den 18–19 juni kommer det bli ett jubileumsevent i Malmö för att fira att den gemensamma nordiska arbetsmarknaden existerat i 70 år. Överenskommelsen, som undertecknades den 22 maj 1954 och trädde i kraft den 1 juli samma år, har utgjort en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet. Nordregio har fått i uppdrag att göra en studie av vad den gemensamma arbetsmarknaden har betytt för den nordiska regionen och vilken typ av kompetens som kommer att efterfrågas i framtiden.
  • OECD har också fått i uppdrag att studera de olika reform- och förändringsarbeten som pågår hos arbetsförmedlingarna i de nordiska länderna och hur detta kan inverka på deras roll att främja en inkluderande nordisk gemensam arbetsmarknad. Här har ett datum ännu inte satts för när resultatet presenteras.
  • Den 12 september blir det ett nordiskt-baltiskt seminarium om arbetslivskriminalitet i Stockholm. Sverige har undersökt möjligheterna för att skapa et mer formaliserat samarbete för att underlätta tillgången till information och tjänster, samt öka kapaciteten och kunskapen. På seminariet kommer exempel på framgångsrika arbetssätt, samarbetsformer och insatser från de nordiska och baltiska länderna att lyftas fram.

I samarbete med ministerrådet för jämställdhet kommer ett seminarium om utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering arrangeras i juni i Stockholm. Sverige har också ansvar för att arrangera nordiska event under FN: kvinnokommission (CSW) i New York i mars. Det nordiska samarbetsorganet Nordisk kunskap om kön (NIKK) har fått i uppdrag att genomföra en studie som kartlägger arbetet med hedersrelaterat våld i Norden.

Källa: NMR

Arbetslösheten har fallit i alla nordiska länder, med Norge som det land som har lägst arbetslöshet. Källa: NMR.

Det svenska arbetsmarknadsdepartementet har två ministrar. Paulina Brandberg är både biträdande arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister vilket gör det naturligt med ett sådant samarbete. Den isländske arbetsmarknadsministern Guðmundur Ingi Guðbrandsson uppmanade kollegorna att tänka nytt:

- Vi måste vara beredda att lämna komfortzonen i vårt samarbete. Vi har samma sorts erfarenheter och kan lära mycket av varandra. Men vi bör se på det i ett tvärsektionellt perspektiv.

Under mötet diskuterades det också vad som ska tas upp i nästa samarbetsprogram som går från 2025–2030. En fråga som alla ministrarna betonade var den kompetensbrist som redan finns inom många yrkesområden och som förväntas bli ännu större. Detta beror delvis på den gröna omställningen, som både innebär att vissa verksamheter läggs ned, som i Finland, där torvbrytningen ska halveras innan 2030. Men de nya gröna industrierna behöver dels andra specialister, dels tillgång till tjänster som skolor, vägar, bostäder och sjukvård när befolkningen i vissa områden ökar kraftigt.

- Kommer de nordiska länderna att konkurrera om samma arbetskraft eller kan länderna tillsammans samarbeta och hitta lösningar på kompetensbrister? frågade Johan Pehrson.

Nordiska rådets generalsekreterare Karen Elleman presenterade aktuell statistik på arbetsmarknadsområdet och talade varmt för den rapport som gränshinderrådet nyligen presenterat, som föreslår en förenkling av skatter och avgifter när det arbetas ”på tvärs” i Norden.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment