Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2023 i Så kan arbete på tvärs i Norden underlättas
Så kan arbete på tvärs i Norden underlättas
Nyhet

Så kan arbete på tvärs i Norden underlättas

| Text: Björn Lindahl, foto Lisa Wikstrand/norden.org

En ny rapport beställd av det nordiska gränshinderrådet kommer med fyra förslag till hur det ska bli lättare att arbeta på distans även för de som är gränspendlare.

Frågan blev akut under coronapandemin, då anställda som hade sin arbetsplats på den andra sidan av en nordisk gräns riskerade att få problem med skatten om de följde rekommendationerna om att arbeta hemma.

Det är konsultföretagen KPMG och Resonans Nordic som gjort rapporten Arbejde på tværs i Norden. De påpekar att om Norden ska nå sitt mål om att vara världens mest integrerade region år 2030, så måste det tas några grepp i skattepolitiken och i hur reglerna administreras.

För pandemin innebar att det skedde bestående förändringar på arbetsmarknaden. Att kunna arbeta på distans är något allt fler önskar, både bland de anställda och arbetsgivarna. Det har blivit en global trend.

En undersökning som KPMG har gjort visar att nästan 90 procent av 530 företag i 52 länder redan har infört möjligheten att arbeta på distans eller överväger att göra det.

Enligt rapporten är det därför en risk för att verksamheter inte kan locka till sig den bästa arbetskraften, om det innebär att det finns hinder för distansarbete.

För det handlar inte bara om beskattning, där de avtala som nu finns mellan de nordiska länderna mest handlar om att de som bor i ett land också ska betala skatt där.

Det kan också uppstå osäkerhet, högre beskattning och extra administration i samband med in- och utbetalningar av pension. En arbetsgivare kan bli tvungen att registrera och förhålla sig till beskattningsregler, beskattningstidpunkter och löneadministration i flera länder.

Vad utredningen föreslår är att man i vissa fall vänder på beskattningsreglerna så att det avgörande inte är var man bor, utan var arbetsgivaren finns.

Utredarna kommer med fyra förslag:

  • De nordiska länderna bör ha gemensamma villkor för när arbete i bosättningslandet, inklusive från ett hemmakontor, ska bedömas som ett så kallat fast driftställe.
  • Förskottsskatt bör i framtiden endast redovisas och uppbäras i arbetsgivarens land, så att arbetsgivaren inte längre ska behöva administrera flera länders lagstiftning för samma löneinkomst.
  • Löneinkomster bör beskattas i anställningslandet och till exempel hemarbete i bosättningslandet ska likställas med arbete i det land arbetsgivaren finns. Det förutsätter att förslaget i första punkten blir verklighet.
  • Pensionsavgifter till pensioner som är inrättade i ett annat nordiskt land bör erkännas ömsesidigt som avdragsgilla och löpande avkastning bör endast beskattas i enlighet med lagstiftningen i det land där pensionsplanen upprättades.

En fungerande arbetsmarknad över gränserna är lönsam. Beräkningar för till exempel Öresundsregionen visar att en helt integrerad arbetsmarknad kan ge en årlig samhällsekonomisk vinst på upp till 2,9 miljarder danska kronor för Sverige och Danmark tillsammans.

- Våra länder har mycket att vinna på en smidig gemensam arbetsmarknad. Den kan lösa problem med kompetensbrist i ett land och problem med arbetslöshet i ett annat. En fungerande arbetsmarknad är med andra ord en stark katalysator för våra länders ekonomier, säger Siv Friðleifsdóttir, som är ordförande för Gränshinderrådet under 2023.

Siv Friðleifsdóttir

leder det nordiska gränshinderrådet.

- Våra länder har mycket att vinna på en smidig gemensam arbetsmarknad. Den kan lösa problem med kompetensbrist i ett land och problem med arbetslöshet i ett annat, säger hon. 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment