Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2018 i Nytt svenskt råd ska försvara kollektivavtalen mot EU
Nyhet

Nytt svenskt råd ska försvara kollektivavtalen mot EU

| Text: Kerstin Ahberg EU&Arbetsrätt

Europeiska kommissionens många lagstiftningsinitiativ på sistone har fått parterna på den privata sektorn i Sverige att gå samman för att ta tillvara gemensamma intressen på EU-nivå.

Den 1 oktober bildade Svenskt näringsliv, LO och privattjänstemännens förhandlingsorganisation PTK Arbetsmarknadens EU-råd.

I Arbetsmarknadens EU-råd ska organisationerna sträva efter att göra gemensamma ställningstaganden för att värna kollektivavtalens ställning och den svenska modellen när kommissionen tar initiativ till lagstiftning på EU-nivå. Sådana initiativ har kommit allt oftare sedan EU:s stats- och regeringschefer antog den s.k. sociala pelaren 2017. Pelaren i sig innehåller inga bindande regler, men kommissionen har visat att den är fast besluten att omsätta dess principer i lagförslag. Det finns också starka krafter inom Europeiska fackliga samorganisationen EFS som trycker på – ibland tvärt emot vad svenskarna vill.

De här initiativen utsätter den svenska kollektivavtalsmodellen för allt större påfrestningar, menar parterna. Redan i början av året, när kommissionen hade lagt fram sitt förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, visade det sig att de fackliga centralorganisationerna och Svenskt näringsliv hade samma, mycket starka invändningar mot förslaget. Nu formaliserar de alltså ett samarbete för att värna parternas autonomi och avtalsfrihet.

Arbetsmarknadens EU-råd ska sammanträda minst fyra gånger per år eller när någon av parterna begär det och arbetet i rådet ska bygga på konsensus.

h
This is themeComment