Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2018 i Norsk rekruttering til tekniske studier modell for nordiske universitet
Norsk rekruttering til tekniske studier modell for nordiske universitet
Nyhet

Norsk rekruttering til tekniske studier modell for nordiske universitet

| Tekst og foto: Bjørn Lønnum Andreassen

En vesentlig andel jenter mangler kunnskap om realfag og tekniske studier. NTNU i Trondheim har derfor flere samlinger for å rekruttere jenter. Resten av Norden kommer etter, heter det fra "jente-agentene."

– Et sånt rekrutterings-arrangement hjelper oss å se muligheter vi  ikke kjente til før, og vi får inspirasjon. Jeg er ikke helt sikker på  hvilket studium jeg skal velge. Jeg har blitt mer opptatt av realfag  nå, for jeg liker matematikk og naturfag. Vi blir motivert og mer  sikker på å satse, sier ungdomsskole-elev Maja Stenøien (15).

Hun deltar på "Jentekonferansen 2018" ved Norges teknisk-  naturvitenskapelige universitet NTNU. Opplysning og motivering av  ungdom som snart skal velge studier, er innholdet som ble presentert  nylig.

– Dette er veldig aktuelt når vi snart skal velge på videregående  skole, og siden velge studier. Jeg tenker det blir å velge mer realfag  med tiden, sier Oda Groth Brodtkorb (15). Venninnene er enige om at  rollemodellene ved Jentekonferansen 2018 har appellert til dem begge. 

Foto: Bjørn Lønnum AndreassenOda Groth Brodtkorb, Isabelle Ringnes, Maja Stenøien

Oda Groth Brodtkorb, Isabelle Ringnes og Maja Stenøien.

Forbilder trengs

Overføring av motivasjon og kompetanse skjer når Jentekonferansen 2018  har unge kvinner som forteller om sine gode erfaringer fra yrkesliv og  universitet. For i auditoriet sitter 350 jenter fra skolene i og rundt  Trondheim.

En rollemodell er Isabelle Ringnes som leder nettverket TENK. Det har  mål om å inspirere kvinner til å ta teknologi-utdanning og jobb.

– Bredden av muligheter innenfor teknologi er det utrolig viktig å  vise gjennom Jentekonferansen 2018. Ikke alle har interesse for  teknologi-utdanning. Men alle vil komme til å bruke teknologi på en  eller annen måte. Unge kvinner som velger teknologi er med på å sette  ting til jorden som vil påvirke mange i generasjoner fremover. Særlig  innen kunstig intelligens, som jeg tror vil bli litt som  elektrisiteten var før i tiden. Kunstig intelligens kommer innen kort  tid til å åpne for utrolig mange tjenester og produkter. Kvinner må  være med å forme denne utviklingen, sier Ringnes engasjert.

Camilla Haaheim Larsen er blant de andre rollemodellene. Hun studerer  til dataingeniør og poengterte at man ikke trenger å være redd for å  være jente på studier dominert av menn.

– Jeg ble selv fanget inn til studiet etter et arrangement for jenter.  De som skal velge studium er unge. Mye info kan være vanskelig å få  tak i. Derfor tror jeg sånne konferanser inspirerer slik at flere  jenter får et lite dytt og velger teknologi- eller realfag, sier Larsen.

Også hun har snakket om erfaringene til lydhøre jenter i auditoriet,  sammen med Kari Vatne Eide. Hun er byggeleder og kontrollingeniør i  Statens vegvesen. Ingeniør-student Kristin Pettersen fortalte om  studiene sine på maskin-fag.

Foto: Bjørn Lønnum Andreassen

NTNU er et av fire studiesteder i Norge som har Jentekonferansen 2018  på samme dag.

Norden kopierer

Line Berg leder "Ada" som er ett av flere likeartede  rekrutterings-prosjekt for jenter ved NTNU. Flere nordiske universitet  har kopiert fra "Ada." Det finske Aalto-universitetet, KTH fra  Stockholm, Chalmers i Gøteborg, Luleå-universitetet, og DTU samt Århus  i Danmark har alle besøkt NTNU for å lære om rekruttering av jenter.

– De besøkende har sett vår teknologi-camp for jenter og lært om  hvordan vi rekrutterer.

Utvekslingen er fulgt opp med møter. Flere av universitetene har laget  liknende evnemang. Jenteandelen har gått opp på to av universitetene  etter sånne arrangement. Sånne tiltak trengs, i den grad andelen  jenter ønskes økt.

arkivert under:
Tre rollemodeller

Gode rollemodeller hadde samtale fra sofaen, om jente-erfaringer i studie- og jobbmiljø dominert av menn. Camilla Haaheim Larsen, Kristin Pettersen og Kari Vatne Eide.

Klare tall

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er største interesseorganisasjon  for bedrifter i Norge. NHO er med på å drive Jentekonferansen 2018, og  opplyser at bare 17 prosent av alle som uteksamineres fra norske  universiteter og høyskoler har studert matematikk, naturfag og  teknologi, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå SSB.

 Bare 22 prosent av ingeniørstudentene i Norge er jenter. På de  tekniske yrkesfagene og fagskolene er tallen enda lavere, heter det  fra NHO som har fått utført en undersøkelse. Den viser at foreldre vet  for lite om mulighetene utdanning innen teknologi gir unge. Jenter vil  vite mer om teknisk utdanning og yrkes-muligheter. Samtidig har  halvparten av jentene som svarte i undersøkelsen liten oversikt over  tilbud og innhold i utdanningen.

8 av 10 mener det er viktig for samfunnet at flere jenter velger  utdanning innen teknologi. 9 av 10 mener at det i fremtidens yrker vil  være en fordel være god på teknologi.

 Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse for NHO.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment