Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2013

Nyheter 2013

Facken kräver bättre A-kasseregler för gränspendlare
Den 25 februari uppvaktade NFS, Norden fackliga samorganisation den svenska arbetsmarknadsministern Hillevi Engström. Det var ordförandena i de tre stora organisationerna LO, TCO och Saco som påpekade behovet av ändringar i arbetslöshetskassans regler för att främja rörlighet över de nordiska gränserna.
Socialdemokraterna i Island: Árni Páll Árnason blir ny partiledare
Socialdemokraterna i Island valde ny partiledare under partikongressen. Alltingsledamoten Árni Páll Árnason valdes till ordförande för den socialdemokratiska alliansen Samfylkingin.
Svensk formannskap med jobbtoppmøte om unge i 2013
"Et inkluderende arbeidsliv med fokus på unge", er tittelen på programmet Sveriges arbeidsmarkedsminister Hillevi Engström har lagt for samarbeidet på arbeidslivsområdet i Nordisk ministerråd i 2013.
Danmark skal have nye beskæftigelsespolitik
De kommunale jobcentre skal kulegraves og måske laves helt om. Beskæftigelsesindsatsen virker ikke, fastslår regeringen
Förtroendekrisen djup i Finland: Sänkta löner enligt tysk modell lockar arbetsgivarna
Vid nyår satte en het finländsk debatt om lönesänkningar igång. Den kan betraktas som ett symptom på den djupa förtroendekris som råder i landets arbetsliv sedan flera år.
Icesave-konflikten: Island bröt inte mot reglerna
Islänningarna jublar. Efta-domstolen har kommit fram till att det inte strider mot EES:s regler att Island inte betalar den isländska internetbanken Icesaves kunder någon ersättning. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir kritiserar de övriga nordiska länderna för att inte ha stått på Islands sida under tvisten.
Norge säger nej till social dumping för flyg som går till Asien
Den norska regeringen viker inte för flygbolaget Norwegians krav om att tillåta asiatisk arbetskraft på de nya långdistansflygningar som flygbolaget inleder inom kort, med Bangkok som första destination.
OECD: Nødvendig å reformere velferdsnorge for å holde psykisk syke i arbeid
Den norske sykelønnsordningen med 100 prosent kompensasjon fra første dag er for raus. Alle parter; arbeidstakere og arbeidsgivere, fagforeninger, kommuner, skolene og de psykososiale tjenestene må gjøres ansvarlige gjennom økonomiske incentiver, er meldingen fra OECD.
ILO kritiserar Sverige för hanteringen av Laval-målet
Den svenska Arbetsdomstolen och ”lex Laval” får allvarlig kritik från FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO, i ett yttrande som ger regeringen åtskilligt att tänka på.
Nordens roll i Europas kris
De nordiska länderna har en viktig roll att spela i den ekonomiska kris som pågår i Sydeuropa. Om detta rådde enighet på konferensen ”Nordiska vägar ut ur krisen”. Däremot finns osäkerhet kring hur Norden kan agera tillsammans och hur stort stödet är för detta.
Bankpersonalen i Island mår sämre efter bankkraschen
Bankpersonalen har fått sämre hälsa sedan bankkraschen på Island hösten 2008. De som förlorade sina arbetsplatser och har fått nya jobb mår bättre än de som behöll sina arbetsplatser. Bankpersonalens vistelse på hälsokliniker fördubblades år 2012 jämfört med 2008.
Låglönejobb – fällor eller språngbräden?
Insatserna för att göra låglönejobben till en väg in på arbetsmarknaden för utsatta grupper har gett svaga resultat i Finland. Trots en rad riktade åtgärder är det svårt för arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra. Ändå står hoppet till att sänkta lägstalöner ska ge ungdomarna ett jobb.
ILO: Ungdomarna får inte fler jobb trots att de äldre slutar
Europa måste tackla den ökande ungdomsarbetslösheten samtidigt som befolkning blir allt äldre. Det kan verka paradoxalt att de unga inte tar över de jobb som blir lediga – men det är det som sker enligt arbetslivsorganisationen ILO, som den 8-11 april håller en stor konferens i Oslo.
Finländskt tomatrike förebild för integration
Den lilla finländska kommunen Närpes, med sin tomatkarneval och svårbegripliga svenska dialekt, har gjort sig känt för lyckad integrering av invandrare. Växthus och industrier erbjuder arbetsplatser samtidigt som mottagandet i det småskaliga samhället varit varmt. Arbetslösheten bland utlandsfödda ligger på samma låga nivå som bland de ursprungliga ortsborna.
Værn om det psykiske arbejdsmiljø ved forandringer på arbejdspladsen
På nordiske arbejdspladser er store forandringer hverdagskost, og parterne på det danske arbejdsmarked går nu sammen om at forebygge, at forandringsprocesser på jobbet udløser stress.
Ny regering i Island
Island har fått en ny regering. Den nya regeringen tar en paus i medlemsförhandlingarna med EU medan man bestämmer om Island ska fortsätta förhandlingarna. Det är ännu oklart när en folkomröstning ska äga rum.
Myndighet i Stockholm ska flyttas till upploppsdrabbad förort
Den svenska Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska på uppmaning av regeringen utreda en flytt från Stockholms innerstad till förortsområdena Tensta/Rinkeby – områden som bara för några veckor sedan skakades av upplopp. Också Stockholms stad har just beslutat att flytta sin Utbildningsförvaltning med 400 anställda dit.
Arbetsmiljön viktig när svenskar föreslås jobba längre
Den 9 april presenterade pensionsutredningen sitt slutbetänkande ”Åtgärder för ett längre arbetsliv”. Utgångspunkten är att när vi lever vi längre behöver vi arbeta längre och förslaget innebär att det utformas en rörlig ”riktålder” för pensionen som kopplas till medellivslängden.
OECD: Oro för ekonomin gör att debatten om invandring skjuter fart
För första gången på åtta år översteg antalet asylsökande 400 000 i hela OECD under 2011. Preliminära siffror visar att den trenden fortsatte även 2012. I Norden är skillnaderna stora. Nästan dubbelt så många personer ansökte om asyl i Sverige i fjol, som i Danmark, Finland och Norge tillsammans.
Risk för att EU:s standardisering av tjänster begränsar fackets roll
Nu ska gemensamma EU-standarder få fart på handeln med tjänster över gränserna. Bara det inte blir ett sätt att smygvägen införa EU-regler som strider mot medlemsstaternas arbetsrätt och kollektivavtal, framhåller de fackliga organisationerna och den svenska regeringen, som delar deras oro.
Arbetsförmedlingens chef i Sverige byts ut
Chefen för den svenska Arbetsförmedlingen fick till sist sparken själv. Nu hamnar hon på det som kallas för ”elefantkyrkogården” på regeringskansliet. Dit kommer generaldirektörer som tvingas sluta innan kontraktsperioden går ut.
IF Metall startar jobbförmedling
Det svenska fackförbundet IF Metall startar en egen ”kompetensbank” i alla avdelningar i landet. Tanken är den ska fungera som en arbetsförmedling och förbättra matchningen mellan arbetsgivare i Norden och medlemmar som antingen är arbetslösa eller vill söka sig vidare.
Flere socialøkonomiske virksomheder på vej i Danmark
Både Norden og EU arbejder på at fremme socialøkonomiske virksomheder. I Danmark er regeringen på vej med en ny strategi.
Var femte byggarbetare utstationerad i Sverige
Drygt 18 000 arbetare var i våras utsända av företag från andra länder för att arbeta i Sverige. I bygg- och anläggningssektorn var de utstationerade nästan lika många som en femtedel av Byggnadsarbetareförbundets yrkesverksamma medlemmar. Det visar den första större kartläggningen omfattningen av utstationeringen till Sverige.
Borgerlig seger i Norge framgång för fackföreningsfientligt parti
Hur kommer arbetslivet att påverkas av att det fackföreningsfientliga Fremskrittspartiet deltar i en borgerlig regering? Under de 40 år som partiet har existerat har kritiken av LO varit en viktig del av partiets valprogram.
Elisabeth Svantesson ny arbetsmarknadsminister i Sverige
Den 17 september utsågs Elisabeth Svantesson till ny arbetsmarknadsminister. Hon ersätter Hillevi Engström som blev biståndsminister. Regeringsombildningen skedde i samband med regeringsförklaringen.
Stabilt högtryck i Norge visar arbetslivsbarometer - de flesta trivs
Ibland kan ett rakt streck vara det mest spännande i ett diagram. När hela havet stormar har den norska arbetslivsbarometern, som fackförbundet YS och Arbeidsforskningsinstituttet samarbetar om, visat på förvånansvärt få förändringar.
Strid mellan Efta-domstolen och Högsta domstolen i Norge
Norges högsta domstol gjorde fel när den slog fast att företag som utstationerar arbetstagare till den norska varvsindustrin ska ersätta deras kostnader för resa, kost och logi. Det hävdar Efta-domstolens president i ett generalangrepp på Høyesterett, där han inte bara beskyller denna för att vara illojal mot EES-avtalet, utan också antyder att sista ordet inte är sagt ännu.
Dubbelarbetande kvinnor löper större risk för sjukskrivning än män
När en kvinna får sitt andra barn och har en likvärdig ställning i arbetslivet som pappan, löper hon dubbelt så stor risk för att bli sjukskriven än mannen. Det visar en ny rapport om kvinnors sjukskrivning som presenterades i Sverige den 5 november.
Islands ordförandeskap 2014: Maskuliniteten står i fokus
Island tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet vid årsskiftet. Under ordförandeskapet ska ministerrådet bland annat fokusera på arbetsmarknadsfrågor, män och maskulinitet samt avskaffandet av gränshinder i Norden.
Ger statistiken en rättvis bild av ungdomsarbetslösheten?
Skillnaderna är stora mellan de nordiska länderna både i hur hög ungdomsarbetslösheten är och hur länge den varar. Men beror en del på skillnaderna på hur statistiken utformats och ligger verkligen Sverige och Finland sämst på alla områden?
Sveriges transportbransch ser på allmängiltiga kollektivavtal
Den svenska modellen håller inte längre. Transportbranschen är så ansatt av osund konkurrens att vi måste överväga att införa allmängiltiga kollektivavtal.
Utrikesfödda är en viktig arbetskraftsresurs
Arbete och språkfärdigheter räknas som avgörande för att integreras i ett land. Men det är inte självklart att det räcker med arbete, visar en ny rapport som presenterades i Stockholm den 28 november på en konferens om inkluderande arbetsliv för utrikes födda.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment