Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2010 i Utlysning av midler til nordiske prosjekter på arbeidslivsområdet
Nyhet

Utlysning av midler til nordiske prosjekter på arbeidslivsområdet

| Tekst: Berit Kvam

Danmark har tatt over formannskapet i Nordisk Ministerråd for 2010. Fokus for formannskapsperioden er å fremme vekst og velferd i Norden og sikre at nordiske økonomier fortsatt er blant de mest innovative, konkurransedyktige og inkluderende.

I disse dager lyser Ministerrådet for arbeidsliv ut støtte til prosjekter som skal fremme denne målsettingen.

Arbeidsmarkedsutvalget som har et prosjektbudsjett på  2 350 000 danske kroner, vil prioritere midlene innenfor temaområdene:

  • globaliseringens konsekvenser
  • demografiske utfordringer
  • migrasjon

Fristen for å søke prosjektmidler er 5 mars. Søknadene skal behandles i Arbeidsmarkedsutvalgets møte den 24-25 mars 2010. Annonseringen av prosjektmidlene kan leses på Nordisk Ministerråds nettsider.

Arbeidsmiljøutvalget som vanligvis behandler søknader om prosjektstøtte om høsten, lyser ut en tilleggsbevilgning på 1 000 000 danske kroner med søknadsfrist 10 februar klokken 12:00.  Fokus for arbeidsmiljøområdet i 2010 er å fremme et arbeidsmiljø som styrker velferd, inklusjon og produktivitet. Arbeidsmiljøutvalget vil prioritere bidrag som kan

  • synliggjøre arbeidsmiljøets betydning for produktiviteten og dets ulike økonomiske aspekter
  • bidra til kunnskap om arbeidsmiljø- og tilsynsstrategier; 
  • bidra til kunnskap om hvordan motvirke at innvandrerbefolkningen, enten de kommer som arbeidsinnvandrere eller som flyktninger og asylsøkere, mv blir stående utenfor arbeidsmarkedet eller utsettes for ”sosial dumping”, dårlig arbeidsmiljø og diskriminering.
  • bidra til kunnskap om hvordan redusere ”utenforskapet” på arbeidsmarkedet ved å skape et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å forbedre mulighetene for personer, som gjennom handikap, etnisitet, utdannelsesbakgrunn, kjønn, alder eller sykdom har vanskelig for å få fotfeste på arbeidsmarkedet.
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment