Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2023 i Trepartssamarbete för ett grönare Norden i Arbetsgivarna med viktig roll i den gröna omställningen
Arbetsgivarna med viktig roll i den gröna omställningen
tema

Arbetsgivarna med viktig roll i den gröna omställningen

| Text: Fayme Alm, foto: Eyþór Árnason/Norden.org

När det talas om den nordiska arbetslivsmodellen, handlar det ofta om hur hög organisationsgraden är för facket. Men det är lika viktigt att arbetsgivarna är organiserade för att bra avtal ska göras.

Samarbetet mellan nordiska arbetsgivarorganisationer har funnits i över hundra år. Under en längre period var det intensivt. Med medlemskap i EU för tre av de nordiska länderna förändrades det gemensamma arbetet.

Nyligen ägde ett trepartsmöte rum i Reykjavik där representanter från nordiska regeringar, arbetsgivarorganisationer och fackförbund träffades för att diskutera en rättvis grön omställning. Mötet arrangerades av Island, som är ordförandeland i Nordiska ministerrådet denna period, och är det första av sitt slag på 20 år.

I motsats till fackförbunden med Nordens fackliga samarbetsorganisation, NFS, och för politikerna med Nordiska ministerrådet, har de nordiska arbetsgivarorganisationerna ingen nordisk samarbetsorganisation. 

Foto: PrivatGöran Trogen är tidigare vd för arbetsgivarorganisationen Almega. Från 2004 till 2010 var han ordinarie ledamot av styrelsen för ILO, International Labour Organisation, och verkade då som representant för de nordiska arbetsgivarföreningarna. Uppdraget alternerade mellan dessa.

 - Under och efter andra världskriget fanns ett stort engagemang för Norge och Finland hos cheferna på SAF [Svensk arbetsgivarförening, upphörde 2001 när Svenskt Näringsliv bildades, redaktionell anmärkning].

- Engagemanget ledde till ett ökat och mer organiserat samarbete mellan de nordiska arbetsgivarorganisationerna, säger Göran Trogen till Arbeidsliv i Norden.

Arbetsliv med internationella regler

ILO är ett självständigt organ inom FN som grundades 1919 med Sverige, Danmark och Norge bland de första medlemsstaterna. Nu har organisationen 187 medlemsländer. De har förbundit sig att arbeta utifrån organisationens åtta universella kärnkonventioner. Det rör sig om sociala frågor som grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet, till exempel avskaffande av barnarbete, tvångsarbete och diskriminering, förenings- och förhandlingsrätt. Konventioner och rekommendationer antas vid den årliga ILO-konferensen för alla medlemsstater i juni. 

Nordiska samarbetet förstärktes

De nordiska arbetsgivareföreningarna var även aktiva vid bildandet av den Internationella Arbetsgivarorganisationen (IOE) 1920, Island inträdde 1945. Samarbete mellan de nordiska arbetsgivarna har varit ett fundament i ILO- och IOE -samarbetet.

Foto: IOE

Den internationella arbetsgivarföreningen, IOE, leds sedan 2018 av den spanske generalsekreteraren Roberto Suárez Santos. Här talar han på ett event i Dubai, där organisationen har som slogan att "en rättvis omställning kräver gröna färdigheter. Foto: IOE

Redan 1921 hade de nordiska arbetsgivarorganisationerna ett gemensamt kontor i Bryssel med en anställd direktör för förberedelser inför möten inom ILO och IOE. Det nordiska kontoret flyttade senare till Genève men avvecklades under sent 1960-tal, berättar Trogen.

- Delegaterna till ILO- konferensen från de nordiska arbetsgivarorganisationerna har senare brukat träffas inte bara i Genève, utan även på platser runt om i Norden för att gå igenom de aktuella frågorna på agendan och utarbeta gemensamma ståndpunkter, säger Trogen.

 Ståndpunkterna framfördes senare vid ILO-konferensen av de nordiska delegaterna och även vid de trepartiska möten som förekommer inom ILO för olika industrikommittéer. Det handlade ofta om att värna de nordiska reglerna, ILO-normerna fick inte kollidera med dem. Det kunde även gälla att förklara den nordiska modellen, som att här är det arbetsgivare- och fackföreningarna som förhandlar om löner och arbetsvillkor medan staten spelar en större roll i andra länder genom att till exempel bestämma om minimilöner. För de nordiska arbetsgivarna är det även viktigt att bevaka att inte ILO-normer kolliderar med EU-regler.

 Tidigt utvecklades i Norden ett livligt samarbete mellan de många arbetsgivarförbunden även på branschnivån vid årliga möten på olika platser i Norden.

 - Förhandlingsfrågor, ny arbetsrätt och organisationsfrågor stod här på agendan och jämförelser gjordes mellan länderna. Dessa frågor var gemensamma och aktuella och gjorde att mötena blev intensiva med stort utbyte av erfarenheter. Vi lärde oss mycket av varandra och känslan för samarbete har alltid varit stark mellan branschorganisationerna i Norden och vi delegater knöt både kollegiala och vänskapliga band, säger Trogen.

Förändringens vindar började blåsa

Under 1990-talet kom de nordiska arbetsgivarorganisationerna, om än i olika takt, att även företräda företagen i näringspolitiska frågor. Det innebar att de gemensamma frågorna från förr minskade, berättar Göran Trogen.

- Nordiska möten förekommer fortfarande i flera branscher, men med en uppdelning av arbetsgivarfrågor och näringsfrågor.

Dessutom kom EU- frågorna alltmer på agendan på branschmötena, även om inte alla de fem nordiska länderna var medlemmar i unionen.

- Vid mitt sista möte i Köpenhamn 2006 för it-branschen, kände jag att dessa möten kanske haft sin tid, eftersom vi måste tala engelska med varandra. Yngre finländska kollegor talade ingen svenska och några andra i mötet hade svårt att förstå danska, säger Göran Trogen.

Sigríður Margrét Oddsdóttir

leder den isländska arbetsgivarorganisationen SA. På trepartsdialogen om den gröna omställningen av den nordiska arbetsmarknaden sa hon att "gröna företag är bra företag", men att både fackföreningarna och regeringarna självklart behövs.

- När jag tänker på den gröna omställningen från arbetsgivarnas perspektiv på Island är det tre ting vi framför allt bör arbeta med:

- Först och främst på Island, måste vi arbeta med ekonomisk stabilitet. Vi har en inflation som är 8 procent och så har det varit i snart två år. Räntorna är 9,25 procent och det är alldeles för högt, eftersom vi behöver investeringar för att klara av den gröna omställningen.

- För det andra har vi tillsammans med regeringen skapat det vi kallar Klimatriktlinjer för industrin. Vi levererade 332 förslag på hur man vägleder isländska företag och vilka alternativ vi bör välja. Om regeringen kan ta hänsyn till det när de gör sina handlingsplaner vore det perfekt.

- För det tredje behöver vi också jobba med tillgången av arbetskraft. På Island är vi beroende av invandrare. Vår befolkning kan bara växa med 0,5 procent per år, men de senaste åren har vi växt med 12 procent tack vare invandringen. Vi behöver dessa människor, och vi måste arbeta med kompetensfrågorna.

Hon sa att det finns utmärkta exempel på Island på hur arbetsgivare och anställda tillsammans har bidragit till att förändra stora system, som pensionssystemet. Ett annat stort projekt har varit bilda verksamheten Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) vars uppgift är att analysera, validera och öka kompetensen i arbetslivet.

FA ägs av den isländska landsorganisationen (ASÍ), arbetsgivarorganisationen (SA), förbundet för statliga och kommunala anställda (BSRB), samt staten och kommunförbundet på Island.

Till höger i bilden ovanför är också Finlands arbetsminister Arto Satonen. Till vänster är Bernt G. Apeland, ordförande för den norska arbetsgivarorganisationen Virke.

h
This is themeComment