Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2020 i Tema: Gränserna öppnar igen i "Som en Berlinmur mellan Haparanda och Torneå"
tema

"Som en Berlinmur mellan Haparanda och Torneå"

| Text: Gunhild Wallin

När gränsen stängdes mellan Finland och Sverige, försvann på ett ögonblick, det som för hela Tornedalen varit en gemensam marknad för varor, tjänster, arbete och kultur. Besöksnäringen och handeln är hårt drabbade och nu börjar varsel och permitteringar falla ut i arbetslöshet.

Sedan Finland stängde gränsen mot Sverige har Haparanda kommun arbetat aktivt för att motverka effekterna av att det naturliga marknadsområdet plötsligt upphört. Haparanda kommun och finska Torneå skiljs bara åt av Torne älv och kontakterna är många och dagliga inom en rad områden. Haparanda har knappt 10 000 invånare och Torneå har 20 000 invånare och tillsammans bildar de en gemensam marknad.

 - Gränsen är ett administrativt påfund och stängningen av gränsen blev ett hinder i det naturliga flödet vi har mellan länderna. Här lever vi över gränsen genom familjer, fastigheter, friluftsliv, handel och kultur. Det vanliga är att vi passerar över gränsen flera gånger per dag, säger Sven Tornberg, centerpartist och Kommunstyrelsens ordförande i Haparanda stad.

 Som en Berlinmur mellan Haparanda och Torneå

Han citerar en riksdagsledamot från orten som har beskrivit den stängda gränsen som en Berlinmur mitt i området. Stängningen skedde plötsligt och innebar en drastisk förändring av vardagen. Vad den konkret innebar var från början rörigt och oklart. Vilka kunde passera? Vad gällde? Vilka intyg krävdes? Så småningom tydliggjordes och skärptes kraven för att åka in i Finland. Den som skulle passera gränsen skulle ha ett intyg om var hen skulle befinna sig under besöket. Nu får finska medborgare passera till Sverige, men som svensk är det svårare att åka in i Finland. ”Det ärendet kan du lika gärna sköta i Sverige” är ett vanligt argument när en svensk stoppas vid gränsen, berättar Sven Tornberg.

 

Kreativitet och hjälpsamhet

Många arbetar på ömse sidor om gränsen. Till exempel är tio procent av kommunens anställda, särskilt inom hälso- och sjukvård, boende i Finland. För dem gjordes undantag eftersom deras arbeten bedöms som samhällsnyttiga. Besöksnäringen, liksom handeln är hårt drabbad. För handeln längst hela Tornedalen rycktes två tredjedelar bort och underlaget för besöksnäringen försvann i stort sett helt. Besöksnäring gjorde tidigt korttidspermitteringar och en del av dessa permitteringar börjar nu falla ut i arbetslöshet.

 För att mildra effekterna har kommunen också här tagit bort eller skjutit fram kommunala avgifter. Den har också utökat möjligheterna för ungdomar att få sommarjobb, genom att ta lönekostnad till företag som anställer. Företag har också erbjudits utbildningar i marknadsföring och gratis stöd för de som vill skapa egen webbshop.

 - Företagen har visat mycket kreativitet och också stöttat och hjälp varandra. Positivt är också civilsamhällets insatser, säger Sven Tornberg.

 Så här långt är han tacksam för att reserestriktionerna släpp. Två timmars bilfärd räcker inte långt till eller från orterna i Norrbotten. Nu sätter han sitt hopp till att gränsen öppnas den 14 juni, åtminstone regionalt och ska om några få minuter diskutera detta med sin finske kollega.

 - Vi har en annan syn på gränsstängningen här upp än långt i söder där besluten fattas. Och här i Haparanda har vi inte haft fler än fem konstaterade fall av Covid-19.

arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment