Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2013 i Norden leter etter løsninger på ungdomsarbeidsledigheten i ”Tack och lov – jag är en Svensson”
”Tack och lov – jag är en Svensson”
tema

”Tack och lov – jag är en Svensson”

| Text och foto: Gunhild Wallin

Ungdomsarbetslösheten är en prioriterad fråga för Stockholms stad och det pågår ett omfattande arbete inom staden och mellan staden och andra myndigheterna för att de unga ska gå från bidrag till arbete eller studier. Att ge individen starkt stöd är en framgångsfaktor, visar två projekt.

- Jag är 24 år, trebarnsmamma och jag ska aldrig mer i hela mitt liv leva på försörjningsstöd. Genom Filur fick jag hjälp att se att jag är unik, säger Nadja.

Publiken applåderar. Nadja sitter på ett podium tillsammans med sju andra ungdomar.

Nadja

Gemensamt för dem är att de är unga, att de tidigare varit utan jobb och att de stått mer eller mindre långt från arbetsliv eller studier – en del riktigt, riktigt långt. Så är det inte längre och det är deras berättelser om förändring som får publiken att applådera entusiastiskt. Det är mitten av maj, platsen är en stor konferenssal på Hilton Hotell i centrala Stockholm och det råder nästan examensstämning. I dag presenterar de två Stockholmsbaserade projekten Filur och Merit sitt arbete med arbetslösa ungdomar. I flera år har projekten, finansierade av den Europeiska Socialfonden, ESF, och Stockholms stad, arbetat med unga som saknar arbete och som har svag förankring på arbetsmarknaden. I dag summeras både resultat och insatser. 

Utgångspunkt är individen

Unga arbetslösa klumpas ofta ihop i en grupp. De blir en siffra som i Sverige och dagens Europa är så hög att den väcker stor oro hos politiker på alla nivåer. Man talar till och med om en förlorad generation och rapporter efter beskriver hur varje månad en ung människa står utanför arbete och utbildning försvårar tillbakagången i arbete.

Kanske är det därför de ungas berättelser om förändring väcker sådan entusiasm hos lyssnarna. De inger hopp, visar på att det kan gå. De visar också betydelsen av det som är de här två projektens kärna – att man måste ta utgångspunkt i vad individen vill, finna den drivkraft som varje människa har och utifrån det skapa strukturer som ger möjligheter att gå vidare antingen till jobb eller till utbildning.

Meder från Vårby gård, 26 å, är ännu en av dem som lyckats ändra sitt liv trots besvärliga odds. Han river ner skratt på skratt när han med humor berättar om sin problematiska bakgrund som bland annat inneburit så kallade ”ofrivilliga semestrar” på institution. Han var arbetslös i tio år efter att ha hoppat av gymnasiet. En dag tittade han sig i spegeln och bestämde att han kunde bättre. Som ”mannen i huset” var han tvungen att skärpa sig, för sin mammas skull. Han gick på det som kallas Jobbtorg Stockholm, men det var för att få bidrag. När han hörde om projekten Filur och Merit tyckte han de lät skumma -  lite som att återvända till en högstadieklass. Men verkligheten visade sig vara annorlunda. I Filur fick han diskutera etik och moral, fick redskap för att se sig själv och sin roll i gruppen. Han säger att han fick lära sig att bli stark och inse att han inte var utstött som person, trots sitt förflutna. I dag jobbar han som vikarie inom psykiatrin i Skärholmens stadsförvaltning och hjälper personer med psykiska problem att bli självständiga. De gamla polarna accepterar hans nya liv och kallar honom doktor Meder.

- Idag, tack och lov, är jag en Svensson. Det är det bästa livet. Jag går upp, dricker kaffe och går till arbetet. Jag fick chansen, säger han.

Arbetets betydelse för självkänslan

De åtta ungdomarnas berättelser handlar om förändrade liv. Om arbetets betydelse och känslan av att återta kontroll över sitt liv och sin ekonomi – faktorer viktiga för självkänslan. Och det har skett genom projekten Filur och Merit, som växte fram ur Jobbtorg Stockholm, en verksamhet som finns på sex platser och vars syfte är att människor med försörjningsstöd ska komma i jobb. Men man upptäckt att steget för många var för långt mellan arbetslöshetens passivitet och de aktiviteter eller jobb som var möjliga. Att finna en bättre övergång som underlättar vägen mellan bidrag och egen försörjning eller studier har varit båda projektens syften.

I Filur, vars målgrupp har varit de ungdomar som har haft svårast att etablera sig på arbetsmarknaden, har man arbetat med en metod som kallas 7/20. Den innebär i korthet  att man på heltid ägnat de åtta första veckorna åt självförstärkande arbete, men också att deltagarna lär sig att förstå sig själva i en grupp. Grupperna har hållit samman, de har bestått av ungefär femton personer och har startat med en månads intervall.  Flera av ungdomarna berättar hur viktig gruppen varit, nästan som att få en ny familj. Tanken har varit att göra ungdomarna mer medvetna om sig själva, att ge dem bättre självkänsla och självbild för att rusta dem att arbetsmarknaden, har man arbetat med en metod för personlig utveckling som heter våga och kunna ta emot de arbetsmarknadsinsatser som finns. De åtta veckorna har följts av fyra veckors praktik med stöd av coach och handledare.

Nadja beskriver hur skeptisk hon var från början.  Hon är en av projektdeltagarna som länge haft en svag förankring på arbetsmarknaden, ja nästan ingen alls. Hon hade inte jobbat sedan 2007 men håglöst gått på Jobbtorg mellan perioderna av föräldraledighet för att få sitt försörjningsstöd. Projektet Filur lockade inte alls.

De bästa åtta veckorna i livet

- Från början var jag så negativ och kunde inte skilja på de myndighetspersoner jag mötte för att få försörjning och på det stöd jag fick i Filur. Jag var fast i systemet, bitter och hade haft konstant ont om pengar så länge. Jag trodde jag visst allt om mig själv, men så småningom lärde jag mig att jag kan vara positiv och att jag kan få jobb genom att vara mig själv, säger Nadja.

Idag arbetar hon på Årstaskolan som resurs och lärarstöd och har bestämt sig för att studera vidare till speciallärare. Hon sparar pengar och har framtidstro. Hon beskriver de första åtta veckorna på projektet som de bästa i sitt liv och får projektledare Helen Starkman som lyssnar att bli tårögd.. Det märks gång på gång under konferensen att en av de faktorer som man konstaterat ger framgång i arbetet med unga arbetslösa är där – det starka engagemanget hos de som jobbar med projekten eller andra arbetsmarknadsåtgärder. Grundsynen är att man har en vuxenrelation, vilket skapar möjligheter men också ger utrymme för att ställa krav.

- Vårt förhållningssätt har varit att vi i grupperna ska ”spela varandra snygga”   , att vi ska följa gemensamt uppsatta ramar och stötta varandra, säger Helen Starkman.

När deltagarna i slutet av varje vecka utvärderat veckan som gått har de återkommit till betydelsen av att få verktyg för att själv kunna ta sig en bit på väg.

- Det viktiga är de mjuka egenskaperna – social kompetens, ökad självkänsla och självförtroende, säger Helen Starkman.

Merit har haft en annan inriktning. Det startade 2010 och skulle egentligen ha avslutats i juli 2013, men har fått förlängning till 2014. Det vänder sig till arbetslösa mellan 16 och 29 års ålder, som inte står riktigt lika långt från arbetsmarknaden som de unga som Filur riktar sig till, men som ändå behöver extra stöd för att klara och ta tillvara de arbetsmarknadsinsatser som finns.  Projektdeltagarna börjar med förberedande utbildning i en till två veckor, som leds av egna coacher. Därefter erbjuds deltagarna olika insatser, till exempel yrkesintroduktion, yrkeskurs, lärlingsutbildning eller utbildning inriktad på mark, anläggning och fastighetsskötsel. Coacherna finns som stöd under hela projektperioden. Man har haft fasta samarbetspartners ute i samhället, bland andra ICA-skolan, Arbetsförmedlingen och Svenska Bostäder.

Individanpassad verksamhet

- Det som gör Merit och Filur unika är hur vi arbetar med individernas   personliga utveckling, möjlighet att arbeta i grupp och värderingar kring arbete. Vi anpassar också vårt arbete efter individens möjligheter under resans gång och vi erbjuder förstärkt stöd i form av coachning till deltagarna under hela tiden de är i projektet och har ett behov av det, säger Jennie Bergsten.

För Maya, 23 år och från Spånga blev Merits sätt att arbeta en framgång. Hon hade varit arbetslös i sju, åtta månader och försökte söka jobb själv men tyckte inte hon fick fram sina kunskaper. Med coachens hjälp kom hon fram till att gå en handelsutbildning och trots att hon har gått handelsgymnasium fick hon många nya och mera praktiska kunskaper. Idag arbetar hon halvtid på Willys och halvtid på Pressbyrån och planerar att läsa ekonomi.

- Att vara arbetslös är inget bra liv. Genom att jobba har jag fått livet tillbaka och jag känner att jag är en del av en kedja som också betyder något för andra, säger Maya.

Resultaten visar att det går bra för flertalet av de unga som gått igenom projekten. Sedan starten 2010 har drygt 400 ungdomar deltagit på heltid i Filur. Vid en mätning i januari 2013 visade det sig att 78,5 procent av dem som deltog under projektets första två och ett halvt år nu försörjer sig själva. Bland de drygt 390 deltagarna  i Merit som påbörjade sina insatser 2012 var 58 procent självförsörjande 90 dagar efter insatsen. Resultaten har förbättrats under projekttiden allt eftersom metoderna utvecklats. Tanken är nu att båda projektens metoder bakas in i den ordinarie verksamheten inom Jobbtorg Stockholm.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment