Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2013 i Norden leter etter løsninger på ungdomsarbeidsledigheten i ” Slå oss inte på käften, slå oss med häpnad”
” Slå oss inte på käften, slå oss med häpnad”
tema

” Slå oss inte på käften, slå oss med häpnad”

| Text: Gunhild Wallin, foto: Björn Lindahl

Att verkligen lyssna på de unga och att se var och en utifrån sina förutsättningar. Att samarbeta på tvärs mellan sektorer, men också att lära och inspireras mellan de nordiska länderna var teman som återkom under konferensen ”Fler unga i arbete”, som hölls i Stockholm den 16 maj.

Beatrice Clarke, anställd på Fryshuset, gav deltagarna en glimt av verkligheten som många ungdomar upplever - en värld där de kriminella är bättre på rekrytera ungdomarna än vad arbetsgivarna är.

Hon uppmanade politikerna att "inte slå ungdomen på käften utan med häpnad."

Konferensen är ett led i Sveriges ordförandeskap, där man valt att lyfta ungdomsarbetslösheten som tidens stora utmaningar och som därför bör dryftas på allra högsta nivå. Platsen för konferensen är Fryshuset, berömt för sitt arbete med unga och sin förmåga att väcka energi hos ungdomar som till synes tappat den.

Hillevi Engström- Det är unikt att vi samlar politiker, parter, organisationer, ambassadörer från hela Norden på det här temat. Jag vill också hälsa särskilt ungdomarna särskilt välkomna. Det är er och er framtiden den här konferensen handlar om, sa arbetsmarknadsminister Hillevi Engström när hon hälsade de många deltagarna från hela Norden välkomna.

Ungdomsarbetslösheten ökar i hela Norden, även om det ser olika ut. Norge har en låg arbetslöshet generellt, också bland ungdomar, medan Sverige och Finland har många unga utan arbete.

- Vi står inför en betydande utmaning och vägen tillbaka för många ungdomar är lång och krokig, men vi har mycket gemensamt i Norden och kan möta utmaningarna tillsammans, sade Hillevi Engström.

Prioriterad fråga

Utan tvivel är ungdomsarbetslösheten en fråga som står högt upp på den nordiska agendan.

- All arbetslöshet är en styggelse och ungdomsarbetslöshet är av ondo, sade Norges statsminister Jens Stoltenberg.

Helle Thorning-Schmidt, statsminister i Danmark, betonade med eftertryck betydelsen av att inte lämna en generation efter oss. Detta skedde under 80-talet i Danmark, något hon själv bevittnade när hon växte upp och många av dem är idag förtidspensionerade.

 Helle Thorning-Schmidt- Att ungdomarna får arbete är en av de viktigaste uppgifterna vi har. Alla, oavsett uppväxt ska få chansen att vara med i gemenskapen. Men det är vår ömma tå och vi vet att vi borde göra mer, sade hon.

Intresset är stort för att finna lösningar, inspiration både nationellt men också genom att blicka över gränserna i de nordiska länderna.  Flera av deltagarna poängterade också betydelsen av att inte förlora sig i hopplöshet, utan se på de goda exemplen och lära av dem. Oavsett statistik finns det bekymmer som är gemensamma. Det ena är själva orsaken. Varför hamnar ungdomar utanför?

Globalisering och teknikutveckling

Ett skäl är globaliseringen – en utveckling som vi bara är i början av, poängterade finansminister Anders Borg som drog slutsatsen att vi lever i en tuff tid för jobb. Också teknikutvecklingen utmanar arbetsmarknaden. Jobben fylls med allt högre kunskapsinnehåll och det blir allt tuffare att få jobb för dem som har brister i utbildningen. Svenska utbildningssystemet är en nyckelfråga, liksom hur man skapa övergångar mellan utbildning och arbetsliv – något som inte fungerar så bra i Sverige.

- Det är viktigt att diskutera våra problem och att ha mod att möta dem. Nyckeln till de nordiska ländernas framgång är att vi klarar omvandlingarna. Parterna på arbetsmarknaden är vår styrka men vi måste använda dem aktivt. Det är också viktigt att poängtera att det inte bara finns en lösning, sade Anders Borg.

Många av de deltagande politikerna var också inne på tanken att man måste utgå från individen. Finna lösningar som väcker och passar den enskilde.

Det börjar med skolan

Många unga är trots allt arbetslösa under kortare tid. Många av diskussionerna kom därför att handla om den grupp som hoppar av skolan och som hamnar utanför både jobb och utbildning. 

Det är en grupp som på engelska kallas för NEET (neither in education, employment or training). Det är ett uttryck som vi förmodligen kommer att få höra mer om. Arbetsministrarna kom med många konkreta exempel på hur de arbetar med ungdomsarbetslösheten. Mest konkret av alla var Ålands näringsminister Fredrik Karlström i sitt råd till ungdomen:

- Flytta till Åland! Där har vi många jobb.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment